dybus77

487 tekstów – auto­rem jest dy­bus77.

Mieć za­sady, czy może kwa­sy ...co tu wybrać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2018, 06:00

Be­zin­te­resow­ni są sprawiedliwi.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2018, 13:27

Życie to czas - czas to życie . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2018, 12:47

Każdy ka­wałek nas, jest ważny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 czerwca 2018, 13:49

Życie nie obiecu­je , życie daje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2018, 09:52

Ze­gar, pra­wa ręka czasu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2018, 04:49

Jeśli jest płomień w sercu,
nie ma ta­kiego deszczu, który by go ugasił. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2017, 19:39

Nie ocze­kuj­my nig­dy nicze­go ,bo często kre­sem ocze­kiwań jest roz­cza­rowa­nie ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2017, 08:10

Przy­roda ob­darza nas je­sienią co ro­ku ..
Życie tyl­ko raz .. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 października 2016, 15:07

Całe życie szu­kamy naszej przyszłości,a ona
ciągle uk­ry­ta jest przed nami. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 listopada 2013, 19:23
dybus77

♥Jola♥

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dybus77

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 listopada 2018, 06:00dybus77 do­dał no­wy tek­st Mieć za­sady, czy może [...]

22 listopada 2018, 13:27dybus77 do­dał no­wy tek­st Bezinteresowni są spra­wied­li­wi..  

9 października 2018, 21:15danioł sko­men­to­wał tek­st Życie to czas - [...]

9 października 2018, 14:06yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to czas - [...]

9 października 2018, 12:47dybus77 do­dał no­wy tek­st Życie to czas - [...]

29 sierpnia 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]

12 czerwca 2018, 10:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]

12 czerwca 2018, 08:22$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]

12 czerwca 2018, 07:19zofija sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]

11 czerwca 2018, 15:23yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy ka­wałek nas, jest [...]